Luand in considerare cresterea oportunitatilor de integrare pe piata muncii a celor 540 de femei (consumatoare de droguri sau aflate in situatii de risc de consum) proiectul va contribui la imbunatatirea situatiei pe piata muncii la nivelul regiunii Sud-Est prin cresterea numarului de persoane calificate in domenii relevante pentru economica locala, precum: servicii, comert, tehnologia informatiilor si comunicatiilor.

540 de femei participante la cursurile de formare profesionala pentru facilitarea accesului pe piata muncii;

325 de femei incluse in programul de consiliere sociala;

140 de femei participante la cursurile de perfectionare/initiere;

2 mese rotunde avand ca teme de dezbatere respectarea principiului egalitatii de sanse si gen pe plan socio-profesional, in special in cazul femeilor aflate in situatii de consum/dependenta de droguri sau in situatii de risc de consum, precum si in cazul celor provenind din alte grupuri vulnerabile dezavantajate din punct de vedere social;

3 dezbateri publice privind egalitatea de sanse pe piata muncii a femeilor din regiunea Sud-Est.

 

Calificari obtinute:

  • Lucrator in comert;
  • Confectioner – ansamblor articole textile;
  • Operator introducere, prelucrare si validare date;
  • Inspector resurse umane.