Proiectul „Egalitate pe piata muncii – Sansa TA la un viitor mai bun!” contribuie la cresterea oportunitatilor de angajare pentru femeile apartinand grupurilor vulnerabile in vederea crearii unei piete a muncii inclusive.

Problema specifica de la care a plecat ideea proiectului o reprezinta excluziunea sociala, educatia inadecvata si lipsa abilitatilor pentru ocuparea unui loc de munca de catre femeile consumatoare de droguri sau apartinand altor grupuri vulnerabile.

Solutia noastra pentru combatarea excluziunii sociale facilitarea reintegrarii profesionale a femeilor consumatoare de droguri sau apartinand altor grupuri vulnerabile din regiunea Sud-Est prin furnizarea de cursuri de formare profesionala si de servicii de consiliere sociala.

Obiectivul general al proiectului „Egalitate pe piata muncii – Sansa TA la un viitor mai bun!” este de contribui la dezvoltarea abilitatilor si competentelor profesionale pentru 540 de femei, in special femei consumatoare de droguri sau aflate in risc de consum de droguri, dar si femei apartinand altor grupuri vulnerabile, in vederea cresterii capacitatii de ocupare pe piata muncii in regiunea Sud-Est.

 

Obiective specifice:
  • Dezvoltarea abilitatilor si competentelor profesionale pentru 465 de femei consumatoare de droguri sau care se afla in risc de consum, precum si pentru 75 de femei apartinand altor grupuri vulnerabile;
  • Consolidarea egalitatii de gen si de sanse pentru 325 de femei prin combaterea inegalitatilor, in special a celor bazate pe etnie, dizabilitati, varsta si gen;
  • Consolidarea accesului egal pe piata muncii prin promovarea principiului egalitatii de sanse si de gen la nivel de comunitate.

 

Beneficiile pe termen scurt si mediu sunt cresterea competentelor profesionale si imbunatatirea capacitatii de ocupare a grupurilor tinta. In urma serviciilor de consiliere sociala, ca masura de combatere a inegalitatilor socio-profesionale peste 300 de femei vor fi mai bine informate cu privire la drepturile pe care le au conform legislatiei in vigoare, drepturi ce le asigura sansa integrarii socio-profesionale.

Scopul proiectului se inscrie in obiectivul general al POSDRU, furnizarea cursurilor de formare profesionala pentru cele 540 de femei din grupul tinta va asigura atat o sansa in plus la accesarea unui loc de munca, cat si la dezvoltarea personala si profesionala a acestora, fapt ce va contribui la o participare crescuta pe piata muncii a femeilor si la obtinerea de calificari relevante.