Proiectul Egalitate pe piata muncii – Sansa TA la un viitor mai bun este finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Aia prioritara6. „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de interventie: 6.3. „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”

Cod Contract: POSDRU/146/6.3/G/135606

Perioada de implementare: 14.05.2014 – 14.11.2015

Valoarea eligibila a proiectului: 2.129.754,63 lei

OBIECTIVE

Proiectul Egalitate pe piata muncii – Sansa TA la un viitor mai bun! contribuie la cresterea oportunitatilor de angajare pentru femeile apartinand grupurilor vulnerabile in vederea crearii unei piete a muncii inclusive.

ACTIVITATI 

Pentru reintegrarea socio-profesionala a membrilor grupului tinta, Agentia Nationala Antidrog impreuna cu Loop Operations pregateste o serie de cursuri de formare profesionala pentru 540 de femei consumatoare de droguri sau apartinand altor grupuri vulnerabile.

GRUP TINTA

Cursurile de formare profesionala furnizate in cadrul proiectului vor asigura o sansa in plus la accesarea unui loc de munca, precum si la dezvoltarea personala si profesionala a acestora, fapt ce va contribui la o participare crescuta pe piata muncii a femeilor si la obtinerea de calificari relevante.

REZULTATE ANTICIPATE

Luand in considerare cresterea oportunitatilor de integrare pe piata muncii a celor 540 de femei (consumatoare de droguri sau aflate in situatii de risc de consum) proiectul va contribui la imbunatatirea situatiei pe piata muncii la nivelul regiunii Sud-Est prin cresterea numarului de persoane calificate in domenii relevante pentru economica locala, precum: servicii, comert, tehnologia informatiilor si comunicatiilor.