CURSURI DE FORMARE PROFESIONALA

Paleta de cursuri pe care o propunem asigura accesul egal la oportunitatile de formare unor categorii cat mai largi de grupuri vulnerabile din regiunea Sud-Est. Cursurile vor cuprinde un modul ce include aspecte legate de egalitatea de sanse, discriminare, educatie interculturala, sanatate si securitate la locul de munca.

 

CONSILIEREA SOCIALA

In vederea combaterii inegalitatilor, in special, a celor bazate pe etnie, dizabilitati si varsta, in cadrul proiectului va fi dezvoltat un program de consiliere sociala pentru 325 de femei din grupul tinta. Sedintele de consiliere vor fi acordate individual, dar si in sesiuni lunare de grup.